Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, gerçekleşebilecek bir kaza hâlinde sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu poliçe, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.
Bir vefat veya sakatlık hâlinde sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere veya ailesine karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilmesi ferdi kaza sigortasıyla mümkün olabilir.

4.8.1. Ferdi kaza sigortası aşağıdaki nedenlerden dolayı olunabilir:

- Eğer her ay belirli bir ödeme yapma yükümlülüğünüz varsa bunları düşünerek ferdi kaza sigortasından yararlanabilirsiniz ve böylece aileniz de zor durumda kalmayabilir.
- Ferdi kaza sigorta poliçesiyle bir kaza durumunda tedavi giderleri için tasarruflarınızı harcamak yerine sigorta şirketi sizin adınıza bu giderleri ödeyebilir.
- Ferdi kaza sigortası, parasal bir varlığı temsil eder. Vefat edenin varislerine bıraktığı nakit para, banka hesabı vb. diğer varlıkları gibi ferdi kaza sigortası da para yerine geçen bir değerdir.
- Ferdi kaza sigortasında yatırdığınız değere karşılık olarak elde edebileceğiniz değer çok daha büyüktür. Böylece sevdiklerinizin mutluluğunu ve huzurunun sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

SİGORTA ÜRÜNLERİMİZ