Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu meydana gelebilecek riskleri bir yıl için güvence altına alabilir ve böylece beklenmedik bir kaza durumunda kendinizi ya da sevdiklerinizi güvence altına almış olursunuz.


Kimler Faydalanabilir?
18 ile 60 yaş arasında iseniz Ferdi Kaza Sigortası'na sahip olabilirsiniz. Sigortanızı 65 yaşına kadar devam ettirebilirsiniz.


Güvenceleri Nelerdir?
Aegon Ferdi Kaza Sigortası üç farklı teminat yapısı seçeneği ile sunulmaktadır. Teminat Grubu Seçenekleri Eko, Midi ve Maksi olarak adlandırılmıştır ve farklı ihtiyaç seviyelerine göre teminat grubu içerir. Seçeneklerin içerdiği teminatlar ve baz teminat bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 
Teminatlar Eko Paket Midi Paket Maksi Paket
Kaza Sonucu Vefat veya Maluliyet

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat  
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
Kaza Sonucu Tam ve Geçici Maluliyet Durumunda Haftalık Ödeme  
Kaza Sonucunda Hastanede Yatarak Tedavi Durumunda Haftalık Ödeme  
Kaza Sonucu Vefat veya Tam Maluliyet Durumunda Süreli Aylık Gelir    

Ferdi Kaza Sigortası ile derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi veya kısmi maluliyete uğradığınız takdirde, tıbbi tedavinizin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesin olarak tespitinden sonra poliçede belirtilen tazminat bedeli size genel şartlarda belirtilen oranda ödenir.

Ne Kadar Süre ile Güvence Altındasınız?
Ferdi Kaza Sigortası'nın süresi 1 yıl olup, poliçeniz 65 yaşına kadar şirketimiz tarafından otomatik olarak yenilenecektir.

Örnek Teminat Tablosu:
Primler yaşa ve cinsiyete bağlı olmaksızın sizin bulunduğunuz meslek sınıfına göre değişebilmektedir. Ürün paketleri bazında verilen teminatlar ve baz teminat tutarlarına göre 1. Meslek sınıfında bulunan bir sigortalı için ödenmesi gereken primlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ferdi Kaza Paketleri
Teminatlar Eko Paket Midi Paket Maksi Paket
Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli Sigorta Bedeli
Kaza Sonucu Vefat veya Maluliyet 100.000 100.000 100.000
Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Durumunda Çifte Tazminat - 100.000 100.000
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 10.000 10.000 10.000
Kaza Sonucu Tam ve Geçici Maluliyet Durumunda Haftalık Ödeme - 200 200
Kaza Sonucu Hastanede Yatarak Tedavi Durumunda Haftalık Ödeme - 200 200
Kaza Sonucu Vefat veya Tam ve Daimi Maluliyet Durumunda Süreli Aylık Gelir (10 sene boyunca) - - 2.000
Toplam Yıllık Prim (*) 480 900 1.320
(*)Prim tutarları baz teminat tutarları üzerinden 1. Meslek Sınıfı'na (Beyaz yakalı çalışanlar) göre verilmiştir. Tüm tutarlar ABD Doları para birimi üzerindendir.

 

Prim Ödeme Koşulları Nelerdir?
Poliçe primlerinizi ABD Doları olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık veya peşin olarak kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

 

Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?
Hayat Sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.

 

 

 

 

SİGORTA ÜRÜNLERİMİZ