Grup Emeklilik Planı

Grup Emeklilik Planı Nedir?

  • Çalışanlara yönelik emeklilik planlarıdır.
  • Küçük tasarruflarla emeklilik döneminde düzenli gelir elde etme fırsatı yaratır.
  • Elde edilecek ek gelirle emeklilik döneminde yaşam standardının artırılmasını amaçlar.

Çalışanlara, bireysel olarak sahip olabilecekleri haklardan daha avantajlı şartlar sunar.Grup Emeklilik Planları’nda katkı payı ödeyen tarafa göre 3 seçenek bulunmaktadır.

  • İşveren, çalışanı adına tek başına katkı payı ödemesi yapabilir.
  • İşveren ve çalışan, belirli oranlar dahilinde birlikte katkı payı ödeyebilir.
  • Çalışan, sadece kendi adına katkı payı ödeyebilir. Bu durumda, işveren sadece düzenleyici sıfatı ile çalışanların grup emeklilik planına dahil olmalarına olanak sağlar.

SİGORTA ÜRÜNLERİMİZ