Kobi Paket Sigortası

Kobi Paket Sigortası

İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir! Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın.

Ülke ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye katma değer yaratan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlayabileceğimiz KOBİ’lere yönelik olarak, “KOBİ Paket Sigortası” adı altında yeni bir ürün geliştirmiş bulunmaktayız.

Yeni ürünümüz KOBİ Paket Sigortası’nın hitap edeceği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplayarak, avantajlı fiyatları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmesi hedeflenmiştir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır. Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altında. Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.

KOBİ Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilak Emniyeti suiistimal
Yer kayması Yangın mali sorumluluğu
Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Cam ve reklam panosu kırılması
Deprem Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması*
Enkaz kaldırma masrafları Makine kırılması
Fırtına Soğutucu cihazlarda ürün bozulması*
Duman Elektronik cihaz
Kar ağırlığı İşveren sorumluluk
Sel, su baskını Üçüncü şahıs sorumluluk
Dahili su Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
Sprinkler sızıntısı Garaj mali sorumluluk ve valet parking*
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları Ferdi kaza
Kara/hava/deniz taşıtları çarpması Su arıtma hasarları*
İş durması Eksik sigorta klozu
Alternatif işyeri değişikliği masrafları Yeni değerinden ödeme teminatı
Kira kaybı Ürün sorumluluk*
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
Hırsızlık Hukuksal koruma
Bina sabit tesisat hırsızlık Acil Sağlık Hizmetleri
Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı Anadolu Hizmet İşyeri
Taşınan para hırsızlığı Çalışanlara ait özel eşyalar
Geçici adres-nakil Çocuk bakım hizmeti*

SİGORTA ÜRÜNLERİMİZ